360° Feedback tool

Deze tool geeft op een snelle manier meetbaar inzicht wat je ontwikkelpunten zijn als leider, als team of als organisatie en/of je de veranderingen die je wou realiseren effectief geïmplementeerd hebt.

Wanneer zet je deze tool in?

  • Als nulmeting: hoe doe ik het nu eigenlijk als leidinggevende? hoe zit het met de teamspirit in mijn team? zijn mijn medewerkers nog tevreden?
  • Als meting na een coaching-traject of verbeter-traject in je organisatie: dan weet je ook objectief of het traject de doelstellingen bereikt heeft