Ontwikkeling door 360° feedback

Slim inzetten? Doe een nulmeting voor of een reality check na een coaching- of verbetertraject in je organisatie.
Deze tool geeft op een snelle manier meetbaar inzicht wat je ontwikkelpunten zijn als individu, als team of als organisatie en/of je de veranderingen die je wou realiseren effectief geïmplementeerd hebt. 

1. Vraag om feedback

Stuur een verzoek om feedback in twee eenvoudige stappen: je kiest de vragenlijst en selecteert wie je wil bevragen: collega’s, managers, cliënten of anderen.

2. Word beoordeeld

De feedbackgevers krijgen per mail een persoonlijke login. Via de link in de uitnodiging komen ze direct uit bij de online vragenlijst. De respondenten kiezen zelf of hun feedback anoniem blijft.

3. Bekijk de resultaten

In een overzichtelijk rapport met duidelijke grafieken springen de mogelijkheden tot onwikkeling er meteen uit. Je gepersonaliseerd rapport ontvang je per mail of via je coach.

Feedback is het mooiste geschenk dat je kan krijgen! Het maakt je bewust en opent groeimogelijkheden

Vraag feedback als INDIVIDU, TEAM of ORGANISATIE

Ontdek onze 3 online vragenlijsten

Feedback is a gift. Feedback is wat mensen nodig hebben om te groeien.  

Leadership scan

Hoe kan ik nog succesvoller kan worden? 

Wanneer?

Feedback is een geschenk voor:
✓ high potentials die willen doorgroeien
✓ beginnende leidinggevenden als houvast
✓ ervaren rotten gebeten om te groeien

Een echte leider kijkt in de spiegel.
Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf bewust kan bijsturen om de resultaten te behalen die je voor ogen hebt! 

Meting

Geselecteerde collega’s vullen online een 360° feedback vragenlijst in.

De scan screent 6 leiderschaps-competenties in 40 vragen, aangevuld met 5 open vragen. 

Wie ben ik? Wat kan beter? Waar ben ik sterk in en doe ik beter nog meer? Hoe hou ik mezelf soms tegen? Heb ik een realistisch beeld van mezelf? Hoe ervaren mijn teamgenoten mijn leiderschap? Geef ik mijn medewerkers op de juiste manier sturing? Geef ik hen genoeg kansen? Hoe kan ik mijn mensen nog effectiever en efficiënter naar resultaten toe leiden?

Resultaten

Jij krijgt een overzichtelijk rapport waar je mogelijkheden tot ontwikkeling onmiddellijk uispringen.

Je groeipunten nemen we onder de loep tijdens individuele coachingsessies.

Na 1 à 1,5 jaar doen we dezelfde bevraging om te verifiëren of de groeipunten effectief geïmplementeerd zijn in uw dagdagelijkse praktijk.

Team scan

Hoe creëer ik een team dat beter samenwerkt?

Wanneer?

Als je team wat bouw of verbouwingswerken nodig heeft:
✓ Nieuw team: om elkaar beter te leren kennen
✓ Bestaand team: als vertrouwen, open communicatie, verantwoordelijkheid of resultaten ontbreken

Samen verzet je bergen! 

Meting

Alle teamleden vullen een 360° feedback vragenlijst in.

De team-scan meet enerzijds de kwaliteit van de teamwerking aan de hand van het model van Lencioni en scoort anderzijds individuele gedragingen van teamleden.

Resultaten

Tijdens een groepssessie bespreken we samen de resultaten van de team-scan en leggen we vast hoe het team nog sterker wordt.

Ontwikkeling van individuele werkpunten per teamlid nemen we onder de loep tijdens individuele coachingsessies.

Human Capital scan

Wat leeft er in mijn organisatie? 

Wanneer?

Een meting van je personeelstevredenheid zal je een pak wijzer maken en handvaten aanreiken.

Als nulmeting of reality check:
Bij start en einde van een verandertraject
✓ Veel personeelsverloop

✓ Na een management-shift 

Een bedrijf is maar zo sterk als de mensen die erin werken. Medewerkerstevredenheid, de betrokkenheid van uw medewerkers én hun prestaties zijn afhankelijk van hoe zij hun werk ervaren. Een positieve en gezonde werkbeleving creëert betrokkenheid en loyaliteit. Het vergaren van inzicht in deze beleving, door middel van feedback, is dan ook cruciaal. Ontdek wat leeft onder je medewerkers en krijg de mogelijkheid hieraan sturing te geven. 

Meting

Alle medewerkers vullen anoniem de personeels-engagementsmeting in. 

De scan peilt naar de 8 emotionele drivers die een rol spelen bij tevredenheid.

Resultaten

De resultaten krijgt u in een overzichtelijk rapport met concrete aanbevelingen om eventuele hiaten te verbeteren.

Op maat

Wil je een specifiek bedrijfseigen probleem aanpakken? Wil je je buitenlandse medewerkers bevragen in hun moedertaal? Maak je liever gebruik van je eigen vragenlijsten afgestemd op bijvoorbeeld specifieke bedrijfswaarden? 
Dat kan zeker! Contacteer mij voor de mogelijkheden. 

Sparren over hoe jij kan groeien door feedback?

Wil jij je groei meetbaar maken? Succesvoller worden? Bepaalde skills versterken? 

Wat maakt dat deze online 360° feedback vragenlijsten werken?

Beproefd systeem

De vragenlijsten zijn gebaseerd op beproefde modellen die reeds hun effect bewezen hebben.
 Voor (zelf)leiderschap bevragen we de 6 leiderschapscompetenties die elke leider dient te ontwikkelen
✓ Voor teams baseren we ons op het samenwerkingsmodel van Lencioni
✓ Voor personeelsengagement baseren we ons op de 8 drivers die meespelen in tevredenheid. En uiteraard werken we ook op maat!

Op elk apparaat

Elke deelnemer krijgt van ons een persoonlijke login en paswoord per mail. Zonder iets te installeren vult deze de vragenlijst in op smartphone of pc. Snel en gebruiksvriendelijk.

Beeldschone data

We hebben veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van mooie en overzichtelijke rapportage.
Wil je zelf met de data aan de slag?
We kunnen een export bezorgen van de big data.

Transparant pricingmodel

Eenvoud en duidelijkheid, daar is het ons om te doen. Forfaitaire prijzen exclusief BTW:
✓ Leadership-scan gecombineerd met een coachingtraject: 600€
✓ Team-scan gecombineerd met een teamcoaching of workshop: 600€
✓ Human Capital scan: 2.500€ fix + 30€ per respondent die de vragenlijst invult (min. 50p)

Wat is inbegrepen

✓ uitnodigingen per mail 
✓ persoonlijke login en paswoord per deelnemer
✓ opvolging van de instroom
✓ analyse van de data
✓ opmaak van een overzichtelijk rapport

Wat is niet inbegrepen

✓ all-in formule met coach: persoonlijke feedback, individuele coaching, teamcoaching
✓ eventuele vertaalkosten (standaard worden de scan in het Nederlands aangeboden)

Vraag een voorstel op maat

All-in projectaanpak

Magali, ICF PCC-level heeft ervaring met 360° feedback tools en kan zeker de nodige support geven om uw project te laten slagen:

✓  Introductie workshops over het belang van feedback en feedforward of change kick-offs
✓  Planning en roll-out, bv. keuze van de doelgroep bij grotere bevragingen
✓  1-op-1 feedback interviews met deelnemers
✓  Individuele coaching aan de hand van de resultaten
✓  Follow up team-workshops met ontwikkeling van actie-plannen
✓  Integratie van een feedback-cultuur in uw organisatie
✓  Ondersteuning van het change traject in uw organisatie

Kies je voor de all-in formule met coach? Contacteer mij voor een voorstel op maat! Afhankelijk van uw vraag kan ik ook beroep doen op een netwerk van zelfstandige coaches.

Scroll naar boven